Správa nemovitostí

Úvod - Správa nemovitostí

Správa bytových domů. Administrativní, ekonomická a technická správa.

Získáte jednoho obchodního partnera, který převezme veškerou zodpovědnost za zajištění služeb ve Vašem objektu.
Získáte odbornou firmu - správce nemovitostí, která Vám zajistí ekonomickou, technickou a administrativní správu bytového domu.
Získáte za partnera stabilní firmu, která pod přirozeným tlakem konkurence a požadavků klientů trvale zdokonaluje know-how v oblasti správy budov, zakládá si na řádném výběru pracovníků, zvyšování jejich kvalifikace a schopnosti inovovat způsob provádění služeb.
Prostřednictvím webového rozhraní ON-LINE získáte správu domu, kde nejdete vše o vlastnících, smlouvách, revizích, dokumentech, účetnictví, seznam dodavatelů včetně kontaktů, možnost hlasování bez shromáždění, archív dokumentů, prostě vše, týkající se Vašeho domu
0
Let zkušeností v oboru

Evidence jednotek

 • Vedení evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek.
 • Vedení předpisů plateb a kontrola jejich úhrad.
 • Upomínání nedoplatků a dluhů váznoucích na bytových i nebytových jednotkách od jednotlivých vlastníků.
 • Provádění vyúčtování tepla, teplé užitkové vody a dalších služeb spojených s užíváním jednotek.

Vedení účetnictví

 • Účtování v soustavě podvojného účetnictví o stavu a pohybu veškerého majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv.
 • Zpracování a v termínu podávání daňového přiznání
 • Zajištění přehledné evidence o příjmech a výdajích spojených se správou domu

Technická a právní správa

 • Vedení technické evidence domu.
 • Zajištění oprav a údržby.
 • Zajištění provedení revizí, pojištění domu a další.
 • Příprava na provedení oprav a investic domu a zajištění finančního plánu.
 • Zajištění a kontrola zákonných postupů a dokumentů.
 • Účast správce na shromážděních.

Změna správce

Zajistíme protokolárního předání všech dokumentů a dokladů, bez nutnosti Vaší účasti.

Získáte následující výhody:

 • Spolupráce v oblasti managementu.
 • Bude pro Vás pracovat společnost, jejímž cílem je poskytování odborných služeb na míru, založenou na kooperaci několika profesí v oblasti správy nemovitostí, která bude sloužit k Vaší spokojenosti
 • Významnou částí správy je tzv. optimalizace dodavatelsko-odběratelských vztahů, jejímž cílem je úspora vynakládaných finančních prostředků klientů na opakované činnosti související s provozem jejich nemovitosti.
Máte dotaz?
Kontaktujte nás.
null