Revitalizace

Úvod - Revitalizace

Revitalizace a opravy domu.

Poskytneme Vám potřebné informace a argumenty pro vedení shromáždění a současně nabízíme svou účast na těchto shromážděních, protože bez jasného rozhodnutí shromáždění vlastníků a nájemníků jednotek o záměru regenerace domu a s nimi související úpravě výše příspěvků do fondu oprav, nelze začít.

Zodpovíme nejčastěji kladené otázky: Proč oprava či revitalizace? Kolik bude záměr stát? Jaký je podíl investice na jednotlivou bytovou jednotku? Způsoby financování. Jaké dotace můžete čerpat? Jestli a případně proč vzniká plíseň v bytech? Samozřejmostí je i zodpovězení technických dotazů.

Pomáháme Vám řídit celý projekt revitalizace, poskytneme Vám poradenství stran dotací, financování a spolupůsobení při zajištění koordinace veškerých subjektů - stavebních společností, dodavatelů podílejících se na revitalizaci bytového domu.

Na základě odborné konzultace Vám pomůžeme s přípravou pro shromáždění vlastníků nebo nájemníků. Připravíme pro Vás potřebné materiálové zázemí, jako je zápis ze shromáždění, prezenční listina, rozpočítání ceny díla a dotace do tabulek (na byty nebo m2) atd.

Přípravná práce

  1. zpracování subvenční analýzy s investorem
  2. příprava a prezentace dokumentů pro shromáždění vlastníků jednotek popř. nájemníků
  3. Koordinace třetích stran – projektant, auditor, úřady, konzultace ohledně možného získání dotací, právní kontrola dodavatelských a realizačních smluv, nabídkové a výběrové řízení: na banku, stavební dozor + BOZP, stavební firmu,
  4. Koordinace při realizaci díla a čerpání dotace

Realizace oprav

  • Vnější opravy a zateplení obálky budovy, stěny střecha, výměna oken, dveří, chodníku, vstupu, atd.
  • Vnitřní stoupací a ležaté rozvody, elektřina, renovace schodišť, chodeb, výmalba stěn, výměna vnitřních dveří, úprava spol. místností
  • Technologie nákup, výměna výtahů, kamerových systémů, čipových přístupů, kotelen, solárních panelů a tepelných čerpadel.

Dotace

  • Důležitou součástí financování revitalizací a oprav, může být dotace. Dotace úspěšně vyřizujeme od roku 2006.
  • V pravidelných cyklech jsou pro bytové domy vypisovány dotační tituly jako:Zelená úsporám a jiné dotace od SFŽP, všechny druhy panelu, P – záruk od ČMZRB.IROP,  IPRM týkající se tepelných úspor, tepelných čerpadel, vybudování kotelen, kolových výzev na výstavbu výtahy atd.
  • Pokud je možnost čerpat na Váš záměr opravy nějakou dotaci, či kombinaci dotací, budeme Vás informovat a v případě Vašeho zájmu ji pro Vás vyřídíme.
Máte dotaz?
Kontaktujte nás.
null