Další služby

Úvod - Další služby

Doprovodné služby

Pro Váš dům jsme schopni zajistit i další služby, které Vám poskytnou nejen nutnou funkčnost, ale i luxus plynulého chodu domu.

Navázali jsme spolupráci s mnoha odborníky, čímž můžeme snižovat cenovou náročnost jednotlivých služeb, například za poštovné, hlídaní změn v katastrech, pojištění bytových domů, financování.

Opravy, údržba, domovník a úklid

  • Pro Váš bytový dům zajistíme kvalifikovanou firmu nebo drobného řemeslníka z oblasti vodo-topo, elektro, stavební a malířské práce
  • Zajistíme pro Vás profesionálního domovníka na údržbu domu.
  • Zajistíme pro Vás úklidovou službu

Pojištění bytových domů

Všechny bytové domy ve správě společnosti REALECO FM s.r.o. jsou pojištěny nejenom proti běžným rizikům. Běžně jsou využívány pojistné doplňky jako pojištění proti vandalovi, škůdcům v zateplovacím systému, pojištění členů výboru, pojištění technologií

Proškolení osob BOZP

Zajišťujeme pro bytové domy proškolení pracovníků na BOZP a jiná povinná školení, kotelníky, na výtahy atd.

Pravidelné revize

Samozřejmostí je dlouhodobá spolupráce s revizními techniky, kteří jsou připraveni ve smluveném termínu provést revize.

  • Revize hasicích přístrojů a požární techniky
  • Revize plynových zařízení a rozvodů plynu
  • Revize elektro a hromosvodů
  • Revize komínů, výtahů, tlakových nádob a další

Právní služby

K dispozici je Vám právní zástupce, který se orientuje v bytové problematice a dalších oblastech sousedského soužití.

Odborná literatura, novinky pro vedení domu

Pro vedení domu, jsou k dispozici možnosti odebírání odborné literatury. Dále pak sdělování novinek výboru a doporučení možných seminářů a vzdělávacích akcí.

Energetický audit a energetický štítek budovy

Jedná se o dokument, jehož cílem je odhalení rezerv ve spotřebách energie budovy. Provádí se ve variantách zhodnocení kombinací úsporných opatření a doporučuje energeticky úsporná opatření v souvislosti s ekonomickou návratností.

  • Energetický průkaz je povinně zpracováván pro nové budovy, Energetický štítek je povinně přikládán při prodeji/převodu  bytu nebo při pronájmu.
  • Energetický průkaz nebo energetický audit je jedním z požadavků pro získání dotace.

Financování

Na základě zkušeností a znalostí finančního trhu získáte prostřednictví společnosti REALECO FM s.r.o. vyjednávací výhodu při komunikaci s bankou týkající se úvěru.  Naši konzultanti Vám mohou být nápomocni v mnoha oblastech financování bytových domů, včetně spořících kont.

ON-LINE správa PatronDomu

V systému je statutární orgán domu automaticky informován o novinkách v zákonech a o jejich aplikování.

 

Dále je včetně bytových jednotek informován o výlukách a poruchách v dodávkách vody, elektřiny, tepla, plynu atd.

Máte dotaz?
Kontaktujte nás.
null